Wie zijn wij

Het Platform Vrouwen kunnen Alles (VKA) stelt zich ten doel:

Het tot stand brengen van een brede informatieve instelling voor Vrouwen in Dordrecht e.o. door een stevige bijdrage te leveren aan educatie en debat over de bewustwording en gelijkwaardigheid van de positie van vrouwen in hun maatschappelijke, politieke en historische context.

Het Platform VKA tracht haar doel te bereiken door middel van de aandacht te vragen voor uiteenlopende  creatieve, positieve, maatschappelijke, politieke en historische initiatieven van door en voor Vrouwen.

Het Platform VKA coördineert de jaarlijkse Internationale Vrouwendag in Dordrecht, coördineert het Project Dochters van Dordrecht en informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd de Dordtse gemeenteraad.

Het Platform VKA informeert via website, facebook, twitter en instagram

Het Platform VKA werkt geheel op vrijwillige basis, de onkosten worden gefinancierd door de vrouwen van het platform VKA, door individuele vrouwen die het platform een warm hart toedragen en donaties van het Midden en Klein Bedrijf. Sponsors zijn van harte welkom, reclame als kleine tegenprestatie is eventueel mogelijk.
.

Het platform VKA  bestaat uit een kerngroep van de volgende vrouwen:

Martha Mensen: Jeugd en emancipatie,
Jacqueline van den Bergh: coördinator Dochters van Dordrecht,
Esther de Beun: Kunst en LHBTI, social media,
Kitty Kruger: Voorzitter, Politiek, LHBTI, Kunst, PR, 
Joke Noordberger: buitenactiviteiten, rondleidingen
Els Hauser: Buitenwacht, Armoede platform, 
Nelleke de Smoker: Secretaris, Politiek, PR, Educatie,
Mary Ruisch: Advies.