Zojuist bekend gemaakt, de motie die is ingediend door twaalf vrouwelijke raadsleden is aangenomen.

De motie is aangenomen door alle partijen van de deelnemende raadsleden. Helaas geen positieve steun van de VVD en PVV. De raadsleden willen dat er 1 of 2 vrouwen toe treden in de Straatnamencommissie en dat er gekeken wordt naar het toewijzen van straatnamen van Dordtse vrouwen.

Heel benieuwd wat de redenen zullen zijn van Saskia Rutten (PVV) en Irene Bauer (VVD) om niet mee te tekenen en negatief te stemmen. Hopelijk dat zij snel met een verklaring zullen komen.

DE MOTIE:

Motie “Dordrecht: een stad met vrouwen van naam”
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 februari 2019,

Constaterende dat:
– Recent bekend werd dat 5 nieuwe straatnamen op de Dordtse Kil IV vernoemd zijn naar oud- burgemeesters;
– Er eind 2018 meermaals aandacht is gevraagd voor het feit dat er veel minder straten/wijken/plantsoenen vernoemd zijn naar vrouwen;

Overwegende dat:
– In Dordrecht vele bekende vrouwen hebben gewoond, die van betekenis voor de stad waren,

Van mening zijnde dat:
– De verhouding tussen vernoemde mannen en vrouwen momenteel scheef is
– En tevens geen realistische afspiegeling is van de Dordtse samenleving;

Verzoekt het college:
– In overleg te treden met de straatnamencommissie om bij de naamgeving van straten/wijken/plantsoenen meer recht te doen aan bekende vrouwen van de Dordtse samenleving, uit het verleden of het heden; hierover voor het einde van het tweede kwartaal 2019 aan de raad terug te rapporteren
– de samenstelling van de straatnamencommissie te heroverwegen door het toevoegen van minimaal 1 tot 2 vrouwen voor een goede afspiegeling van de Dordtse samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mafalda Weerts / Arine van den Heuvel / Kitty Kruger / Chris van Benschop / Ingrid Klein – Hendriks Karin Castelijn / Renate de Feo.Dudok / Marget Stolk / Irene Koene / Ineke Jager / Loudy Nijhof / Marieke van Eck.

Geef een reactie