Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen


Geweld tegen vrouwen kan en mag niet voorkomen. Het is een schending van de rechten van de mens.
Waarom komt dit dan toch nog steeds voor. En ook nog vaak, heftig en langdurig?
De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot ‘Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’ (International Day for the Elimination of Violence against Women). Ter herdenking van de brute moord op drie politieke activistes in de Dominicaanse Republiek in 1960.
In de Dominicaanse republiek werden de drie vrouwen standrechtelijk geëxecuteerd. De drie zussen (Patria, Minerva en Antonia Mirabel) voerden openlijk en met succes oppositie tegen dictator Rafael Leónidas Trujillo.

Het is treurig dat in alle maatschappijen, in meerdere of mindere mate, vrouwen en meisjes te lijden hebben van lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling, ongeacht inkomensniveau, klasse of cultuur.
Vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van geweld moeten beschermd en geholpen worden. Het vinden en toegang krijgen tot de juiste hulpverlening is dan vaak een probleem. Daarnaast moeten daders ook duidelijk aangepakt worden.


Een rapportage van het College voor de rechten van de mens uit november 2018 vermeldt onder andere
het volgende:
“Veel vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld ontvangen niet alle benodigde informatie over de
ondersteuningsdiensten en wettelijke maatregelen die hen ter beschikking staan. Velen van hen weten niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en de benodigde informatie is niet altijd beschikbaar in een taal die hen machtig is.
Op 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van geweld tegen Vrouwen, organiseert Het Platform Vrouwen Kunnen Alles samen met de Belladonna’s een wandeling om aandacht te vragen voor deze schending van de mensenrechten.


We starten om 19.00 bij DOOR (gebouw oude belastingkantoor) en lopen naar de wethouder waar we om 19.30 uur een manifest zullen overhandigen voor de Uitbanning van Geweld Tegen Vrouwen .


Wie loopt er mee?

Geef een reactie